Spelvarianten

Blind Risk 2210 A.D.

Idee van Craig Van Ness.

Deze variant wordt het beste gespeeld met 7 (1 spelleider en 3 teams van 2), 9 (1 spelleider en 4 teams van 2) of 11 (1 spelleider en 5 teams van 2), maar kan ook worden gespeeld met 4 (1 spelleider en 3 spelers), 5 (1 spelleider en 4 spelers) of 6 (1 spelleider 5 spelers).

Het is de bedoeling dat de teams/spelers elkaars bord niet zien, wat een extra wending geeft aan het spel. Het enig waar je zeker van bent is de positie van je eigen MODs. Je kan MODs op op het bord plaatsen voor de andere teams/spelers, maar je bent nooit zeker of alles correct staat.

Vereisten

 • 1 versie van Risk 2210 A.D. for elk team.
 • Eventueel een versie voor de spelleider, maar deze moet dan alles dubbel doen.

Opstelling

Eigenlijk is het een willekeurige opstelling (de landkaarten worden uitgedeeld). Teams/spelers plaatsen extra mods/commanders en het ruimtestation op gecontrolleerde gebieden.

Rol van de spelleider

 • Speelt niet.
 • Noteert wat de teams/spelers bieden voor speelvolgorde en kondigt speelvolgorde aan.
 • Telt energie/MODs van elk team/speler en deelt energie uit.
 • Noteert welke "commanders" worden gehuurd en geeft de "command "kaartendie door de teams worden gekocht.
  Als een kaarttype is uitgeput, zal de spelleider elk team op de hoogte brengen.
 • Kondigt de inhoud van het aangevallen gebied en het aanvallende gebied aan (inclusief "commanders") - aan de betreffende teams.
 • Noteert de dobbelstenen van de aanvaller en de verdediger.

Regels

 • De meeste regels van standaard RISK 2210 A.D. gelden.
 • Er wordt niet gesproken tussen teams en er is dus ook geen samenwerking.
 • Alle aankopen ("commanders", kaarten en ruimtestations) blijven geheim.
 • Versterkingen blijven geheim, ook tijdens de verdediging. De versterkingen zijn zichtbaar bij de volgende aanval.
 • Je kan de vijandelijke commanders niet zien, tenzij je ze aanvalt. Spelers moeten een team aanduiden en een comander kiezen, wanneer kaarten worden gespeeld die effect hebben op "commanders".
 • "Probe Territory": elke ronde kan elk team vragen wie een bepaald gebied controlleert, niet de inhoud. Dit wordt aan alle teams gemeld.

Kaarten spelen

 • Een "Frequency Jam" wordt openlijk aangekondigd.
 • Een "Cease Fire" wordt openlijk aangekondigd.
 • Een "Energy Crisis" is een ideale manier om te weten of een ander team nog energie heeft.
 • Wanneer een "Land Death Trap", "Water Death Trap" of "Orbital Mines" wordt gespeeld, zal de spelleider bij het aanvallende team de helft van de MODs (naar boven afgerond) weghalen. Als de aanval ongeldig zou zijn (wegens te weinig legers), dan moet dat team opnieuw rollen.
 • "Scatter Bomb" kaarten: de spelleider zal bij elk team de eenheden weghalen. De andere teams kennen de uitkomst niet.
 • "Rocket Strike" kaarten: De spelleider zal aankondigen: "Een "Rocket Strike" wordt gedaan op ..., gelieve x eenheden te verwijderen." Het team van de kaart weet niet of de kaart alle eenheden heeft vernietigd of niet.
 • "Stealth MODs" en "Stealth Station": als een verdedigend team een "Stealth MODs" en/of "Stealth Station" speelt tijdens een aanval, dan ziet het aanvallende team enkel de situatie vóór het spelen van de kaarten. De extra MODs en/of ruimtestation worden enkel getoond tijdens de volgende aanval tegen dat gebied.

Nations

De verschillende beschavingen in 2210, net als in de vorige eeuwen, stellen andere prioriteiten op water-, land- en ruimtegevechten. Het is ook een tijd van uitbreiding op land, zee en de maan. Bijgevolg begint niet elke natie met dezelfde set "commanders" en/of ruimtestations.

Vereisten

1 versie van Risk 2210 A.D.

Opstelling

 1. In plaats van "Diplomat Commander", "Land Commander" en ruimtestation, krijgen spelers 11 extra energie vóór het bepalen van de speelvolgorde (totaal 14 energie).
 2. Kies de 4 verwoeste gebieden en zet de tellers normaal. Schudt dan de overige land-, water- en maangebieden samen. Verdeel ze volgens het aantal spelers (3 spelers = 15 kaarten, 4 spelers = 11 kaarten, 5 spelers = 9 kaarten).
 3. Elke speler zet 1 MOD op elk van zijn gebieden en de kaarten worden dan terug gesorteerd om normaal te spelen.
 4. Plaats de overige MODs per 3 op je gebieden volgens de stndaard regels.
 5. Wanneer alle MODs zijn geplaatst, koopt elke speler, in speelvolgorde, extra eenheden (1 eenheid per plaatsingsronde). Prijs: "Commander" = 3, Ruimtestation = 5, MOD = 1 (Voorbeeld: Als je alle 14 energie bijhoudt, zou je hetvolgende kunnen kopen: 4 "commanders" en 2 MODs; 2 ruimtestations en 4 MODs; 3 "Commanders" en 1 ruimtestation; 14 MODs; enz...). Of je kan ook alle of een gedeelte houden van de extra energie.
 6. In speelvolgorde plaatsen de spelers de nieuwe units aan 1 unit per plaatsingsronde (behalve MODs in groepen van 3), totdat alle aangekochte units zijn geplaatst.

Regels

De standaard RISK 2210AD regels gelden.


Combined Arms

"Combined Arms" is een militaire stelling, waarin verschillende onderdelen van het leger samenwerken om een offensieve (of defensieve) kracht vormen, groter dan de som van de onderdelen.
In de 20ste eeuw betekende dit infanterie, artillerie, pantservoertuigen en luchtmacht. In 2210, wordt Combined Arms bereikt wanneer verschillende commanders in hetzelfde conflict vechten, gebruik makend van technieken en MODs, gespecialiseerd voor een bepaald onderdeel van oorlogsvoering. Samenwerkend kunnen de commanders een kracht vormen, groter dan hun totaal aantal.

Vereisten

1 versie van Risk 2210 A.D.

Opstelling

De standaard opstelling wordt gebruikt.

Regels

 • Aanval:
  "Combined Arms" wordt bereikt wanneer 3 "commanders" zijn in het aanvallend gebied.
  Effect: Voeg 1 toe aan de hoogste worp (bv: 5-5-2 wortdt 6-5-2; 8-4-1 wordt 9-4-1).
 • Verdediging:
  "Combined Arms" wordt bereikt wanneer 3 "commanders" zijn in het verdedigende gebied.
  Effect: Voeg 1 toe aan de laagste worp (nv: 6-1 wordt 6-2; 6-6 wordt 7-6).

Opmerkingen

 • Het is mogelijk dat zowel aanvaller als verdediger van "Combined Arms" profiteren.
 • Het type gebied van de aanvaller en verdediger is irrelevant.
 • Dit voordeel is bijkomstig bij de 8-zijdige dobbelsteen die kunnen worden gebruikt omwille van "commanders" of een ruimtestation bij de aanvaller of verdediger.

Fog of War

Spelers kiezen hun gebieden en deze verborgen houden voor de tegenstanders.

Vereisten

1 versie van Risk 2210 A.D.

Opstelling

Bepaal de speelvolgorde zoals gewoonlijk.
Speler 1 trekt eerst een vernietigd gebied en plaatst dit, zonder te bekijken, omgedraaid in een aparte stapel. Dan kiest speler 1 een gebied, houdt het omgedraaid en geeft het deck door aan de volgende speler. De volgende speler kiest gewoon een gebied en geeft de stapel door. Wanneer de stapel terug bij speler 1 komt, trekt deze weer een vernietigd gebied en plaatst dit omgedraaid bij het andere. Dit gaat verder totdat alle 4 vernietigde gebieden getrokken zijn. Spelers bljhven gebieden kiezen en houden deze verborgen voor de tegenstanders.
Wanneer alle gebieden zijn gekozen, worden de troepen verdeeld over de omgedraaide kaarten, in de juiste gebieden. De tegenstanders zullen het bouwen van troepenmachten zien, maar zullen niet weten waar ze staan. Niemand weet, wie wat heeft gekregen of zelfs dat er iemand start met een volledig continent.
Wanneer alle MODs op de kaarten staan, worden de vernietigde gebieden getoond. Spelers zetten daarna hun troepen in speelvolgorde op het bord.

Regels

De standaard RISK 2210AD regels gelden.

Opmerkingen

Als een speler 5 minuten door de stapel gaat, kan hij uitvissen welke gebieden de anderen kiezen of waar de vernietigde gebieden liggen.

Oplossingen:

 • Speel volgens "gentleman's regels": Hou je eerste 3 keuzes in gedachten en ga snel door de stapel om ze te nemen. Vloek gerust op de speler die "zijn tijd neemt".
 • Wees creatief: kies een gebied dat je nooit zou willen. Na de eerste 2 kiesrondes zijn, neem dan je echte keuzes. Wissel tussen gewoon kiezen en dit. Laat je tegenstanders raden.